دل نوشته های من ...

اگر تنها گناهم دوست داشتن توست بدان تنها گناهی است که هرگز توبه نخواهم کرد...

دلت تنگ یک نفر که باشد ، تمام تلاشت را هم که بکنی تا خوش بگذرد ،
و لحظه ای فراموشش کنی فایده ندارد

تو دلت تنگ است...

دلت برای همان یک نفر تنگ است...

تا نیاید...

تا نباشد...

تو هنوز دلتنگی...

[تصویر:  y8aluoc39c2zitsb1f0d.jpg]

امشب از همان شب هاییست

که دلم هوای آغوشت را کرده ...

تاب تاب تاب بازی ، خدا منو نندازی ...

اگه منو بندازی...

بغل عشقم بندازی...شنبه هجدهم آذر ۱۳۹۱| 22:23 |سعیده| |X-themes